BaTMan Extern Portal (2023)

Table of Contents
Korrigering driftsättning BaTMan 23.1 Driftsättning framflyttad Driftstopp lör-sön 28/1-29/1 Årsrapporter En kommun till Ny kommun Ny BaTMan-version BaTMan-kartan Ny BaTMan-version Ny BaTMan-version Ny BaTMan-version Sjöfartsverket Ny bakgrundskarta Planerade driftavbrott 2023 Behörighet till BaTMan BaTMan-handboken Ny dokumenttyp Ny dokumentgrupp Ny funktionstyp Ny BaTMan-version Ny BaTMan-version BaTMan-handboken BaTMan-handboken Ny kommun Användarmöte BaTMan BaTMan e-lärande Övergångskonstruktion Användarenkät BaTMan Användarenkät BaTMan Extern inloggning BaTMan Ny BaTMan-version Användarenkät BaTMan Driftsättningar 2022 Ny BaTMan-version Ny a-prislista Ny BaTMan-version Ny BaTMan-version Årsrapporter BaTMan 21.8.1 driftsatt Ny bakgrundskarta Ny BaTMan-version Mindre underhållsåtgärd 134e kommunen Planerade driftavbrott 2022 Tätskikt Koder räcken Ny bakgrundskarta Ny BaTMan-version Olofströms kommun... En kommun till Konsolmått och pilhöjd Ny BaTMan-version Ny kommun Ny dokumenttyp Ny dokumenttyp Ny BaTMan-version Rapporter Trummor Mätmetoder Två nya kommuner Ny a-prislista Trummor Ny BaTMan-version Nya mätmetoder Ny bakgrundskarta Kodförändring Ny BaTMan-version Uppdaterad e-kurs Ny BaTMan-version Koder för trummor Nya koder Ny BaTMan-version Ny BaTMan-version Fler e-kurser för BaTMan! Ny BaTMan-version Nya dokumenttyper Årsrapporter Ny dokumenttyp Rapporter Ny bakgrundskarta Bullerskyddsskärmar Ny mätmetod Årets sista? Ny kommun Dokument Ny BaTMan-version Rapporter Ny dokumenttyp Service call failed Nya koder Driftavbrott 2021 Ny BaTMan-version Gabionmur Hammarö kommun En kommun till Ny handledning Ny kommun BaTMan-handboken uppd Ny BaTMan-version Ny kod Ny BaTMan-version Ny bakgrundskarta Ny BaTMan-version Rapporter En kommun till Ny kommun Övningsplatsen Ny a-prislista Ny kommun Ny BaTMan-version Ny BaTMan-version Konstruktionstyper Ny bakgrundskarta Ny BaTMan-version Ny BaTMan-version Två nya kommuner Årsrapporter Ny bakgrundskarta Ny BaTMan-version Pågående ärenden Driftstopp lör-sön 14/12-15/12 Mera Dalarna! Ny BaTMan-version Driftavbrott 2020 Ny BaTMan-version Nya BaTMan-versioner Trafikverket - Nya styrande och stödjande dokument BaTMan-kartan Påminnelse: Användarmöte BaTMan Ny bakgrundskarta Ny BaTMan-version Nya handledningar Ny BaTMan-version, 19.6 Övningsplatsen uppgraderad Ny BaTMan-version Påminnelse: Användarmöte BaTMan Ny BaTMan-version, 19.5 Ny bakgrundskarta Enköpings kommun Ny BaTMan-version Användarmöte BaTMan BaTMan 19.3.1 Ny kommun
 • Korrigering driftsättning BaTMan 23.1BaTMan Extern Portal (1)

  Rätt datum för driftsättning BaTMan 23.1 är torsdag 2 februari kl 17:00.

  2023-01-24 09:45

 • Driftsättning framflyttadBaTMan Extern Portal (2)

  Driftsättning av BaTMan 23.1 är framflyttad till onsdag 1 februari kl 17:00.

  Under driftsättningen kommer BaTMan att vara avstängt, undantaget är Trafikverkets dispenshantering för tunga transporter.

  Driftsättningen beräknas att vara avslutad under kvällen 2023-02-01.

  2023-01-23 05:50

 • Driftstopp lör-sön 28/1-29/1BaTMan Extern Portal (3)

  Helgen 28-29/1 har Trafikverket ett inplanerat driftstopp.

  Tillgången till BaTMan kan därför vara begränsad under helgen. Information om kommande driftstopp finns under länken Information/Användarstöd/Driftavbrott.

  2023-01-23 05:45

 • Årsrapporter

  Nu finns årsrapporter 2022/2023 för Trafikverket och Enskild vägsamfällighet utlagda i Rapportbiblioteket. Du hittar dem i övre menyn under Rapporter/Årsrapporter.

  2023-01-16 06:37

 • En kommun till

  Denna gång är det Kävlinge kommun som bestämt sig för att använda BaTMan.

  2023-01-10 08:28

 • Ny kommun

  Vetlanda kommun använder nu också BaTMan!

  2023-01-06 09:03

 • Ny BaTMan-version

  BaTMan 22.7 är nu driftsattt.

  Nyheter och förändringar i versionen hittar du i BaTMan-portalens övre meny under Om/Versionsförändringar.

  2022-12-07 19:18

 • BaTMan-kartan

  Trafikverket har tagit fram en ny bakgrundskarta som ska ersätta nuvarande Nordenkartan.
  För BaTMan sker bytet i samband med driftsättningen 7 december.

  Ni som vägnätsanknyter passager kanske har märkt att kartbilderna som fås vid vägnätsanknytningen har ett annat utseende.
  Det beror på att VägData/TNE redan har bytt till nya bakgrundskartan.

  2022-12-02 15:39

 • Ny BaTMan-version

  BaTMan 22.6.2 är nu driftsatt.

  I versionen har förbättringar utförts i BaTMans jobbhantering vilket inte påverkar dig som användare.

  2022-11-10 18:28

 • Ny BaTMan-version

  BaTMan 22.6.1 är nu driftsatt.

  I versionen har vi infört extra loggning vilket inte påverkar dig som användare.

  2022-11-01 18:21

 • Ny BaTMan-version

  BaTMan 22.6 är nu driftsatt.

  Nyheter och förändringar i versionen hittar du i BaTMan-portalens övre meny under Om/Versionsförändringar

  2022-10-12 19:10

 • Sjöfartsverket

  Nu använder även Sjöfartsverket BaTMan!

  2022-09-27 12:39

 • Ny bakgrundskarta

  Ny bakgrundskarta ("Norden-kartan") är nu utlagd med informationsinnehåll per 2022-10-01.

  2022-09-27 10:18

 • Planerade driftavbrott 2023

  Plan för driftsättning av nya BaTMan-versioner under 2023 tillsammans med Trafikverkets planerade servicefönster under 2023finns nu utlagt.

  Du hittar informationen i övre menyn under Information/Användarstöd/Driftavbrott.

  2022-09-21 08:32

 • Behörighet till BaTMan

  Du har möjlighet att se den behörighet du har till BaTMan genom att i BaTMans övre meny välja 'Mina sidor/Aktuell inställning'.
  Information om de olika verksamhetsrollerna i BaTMan finns i Biblioteket, sök på 'Verksamhetsroll'.

  Du som är kontaktperson för en förvaltare bör löpande gå igenom de behörigheter som delats ut till din förvaltare. Information om vilka som har behörighet till din förvaltare hittar dugenom att i BaTMans övre meny välja 'Mina sidor/Aktuell inställning'. Markera 'Visa alla användare' så ser du vilka som har behörighet.

  Tänk på att du kan dela ut behörighet till enstaka konstruktioner via Konstruktionsgrupp. Information om hur du gör det finns i Biblioteket, sök på 'Konstruktionsgrupp'.

  2022-09-11 07:06

 • BaTMan-handboken

  BaTMan-handboken är nu kompletterad med information om genomförandet av Huvudinspektion av bergslänt längs väg.

  Informationen finns under kapitel 2.2.2.7.2 Huvudinspektion av Bergslänt.

  2022-08-29 10:39

 • Ny dokumenttyp

  Nu finns möjlighet att ladda upp dokument till den nya dokumenttypen Inspektionsritning.
  Här laddas lämpligen underlagsfiler som dokumentation från inspektion upp.

  Den nya dokumenttypen hittar du under Tillståndsmätning/Inspektion.

  2022-08-22 12:04

 • Ny dokumentgrupp

  För konstruktioner som ägs av Trafikverket har vi nu möjliggjort att ladda upp modellfil (*.ifc) under ny dokumentgrupp, Konstruktions-
  redovisning/Byggnadsinformationsmodell.

  Observera att för projekt där Trafikverket är beställare tillåter inte gällande regelverk att ritningar ersätts med modeller. Modellfiler kan däremot lagras som komplettering till ritningar om beställaren så önskar.

  2022-06-12 22:29

 • Ny funktionstyp

  Vi har nu lagt till funktionstyp 83 Sluss.
  Sluss ingår i konstruktionshuvudtypen Damm.

  2022-06-09 18:40

 • Ny BaTMan-version

  BaTMan 22.4 är nu driftsatt.

  Nyheter och förändringar i versionen hittar du i BaTMan-portalens övre meny under Om/Versionsförändringar.

  2022-05-31 18:22

 • Ny BaTMan-version

  BaTMan 22.3 är nu driftsatt.

  Nyheter och förändringar i versionen hittar du i BaTMan-portalens övre meny under Om/Versionsförändringar.

  2022-04-27 17:40

 • BaTMan-handboken

  BaTMan-handboken är nu kompletterad med information om hur konstruktionsuppbyggnad hanteras i BaTMan i kapitel:
  * ''2.1.3 Konstruktionsuppbyggnad'' och underliggande kapitel
  * ''2.2.1.8.1 Dokumentation – Registrera inspektion för konstruktion med konstruktionsuppbyggnad''
  * ''2.2.1.8.2 Dokumentation – Föreslagen/fastställa inspektionsplan''

  2022-04-27 16:54

 • BaTMan-handboken

  BaTMan-handboken är nu kompletterad med information om hur konstruktionsuppbyggnad hanteras i BaTMan i kapitel
  * '2.1.3 Konstruktionsuppbyggnad' och underliggande kapitel
  * '2.2.1.8.1 Dokumentation – Registrera inspektion för konstruktion med konstruktionsuppbyggnad'
  * '2.2.1.8.2 Dokumentation – Föreslagen/fastställa inspektionsplan'

  2022-04-27 16:50

 • Ny kommun

  Denna gång är det Älmhults kommun som bestämt sig för att använda BaTMan!

  2022-04-25 11:33

 • Användarmöte BaTMan

  I höst kommer vi att arrangera Användarmöte BaTMan igen!

  Vi gör det vid två tillfällen:
  * Onsdag 28/9 i Göteborg
  * Tisdag 4/10 på Arlanda
  Antal platser är begränsade så passa på att anmäl dig snarast.

  För mer information: maila BaTMan HelpDesk, batman@trafikverket.se

  2022-04-17 07:38

 • BaTMan e-lärande

  Trafikverket erbjuder ett digitalt utbildningsmaterial som är avsett för ägare, förvaltare, de som registrerar uppgifter i BaTMan m.fl.

  Nu har vi uppdaterat samtliga moduler i BaTMans e-lärande så att de är aktuella med dagens BaTMan.Totalt finns 15 datorbaserade e-kurser publicerade inklusive de nya modulerna som beskriver konstruktionsuppbyggnad, inspektionsplan och inspektion av konstruktion med konstruktionsuppbyggnad.

  Kurserna är gratis och tillgängliga via internet på < href="https://trafikverksskolan.se/kurs/BroTunnel/BroTunnel_Batman.aspx/" target="_blank">Trafikverksskolans webbplats.

  Har du synpunkter och/eller frågor kring e-kurserna hör du av dig till BaTMan HelpDesk på mail batman@trafikverket.se.

  2022-04-12 12:10

 • Övergångskonstruktion

  Sedan något år ska alla nya övergångskonstruktioner uppfylla krav i europeiska tillämpningsdokument (EAD).Nya övergångskonstruktioner typiseras därför enligt dessa EAD och det anges ingen tillverkare.

  Tillverkarens namn finns på de arbetsritningar som alltid ska finnas vid installation av en övergångskonstruktion.

  De gamla koderna har satts som historiska.Befintliga uppgifter för övergångskonstruktioner behåller sina gamla koder tills uppgifterna ändras.

  2022-03-30 09:53

 • Användarenkät BaTMan

  För att ge fler möjlighet att svara på Användarenkät BaTMan har vi förlängt svarstiden till måndag 2022-04-04.Du som ännu inte svarat fick igår ett mail med länk till enkäten.

  Ditt svar är ett viktigt underlag för oss när vi planerar framtida förändringar av BaTMan, både för IT-verktyget och rutiner för BaTMan HelpDesk.

  2022-03-29 07:46

 • Användarenkät BaTMan

  Igår skickades en påminnelse till dig som ännu inte svarat på Användarenkät BaTMan.

  Vi hoppas att du har möjlighet att svara.Ditt svar är ett viktigt underlag för oss när vi planerar framtida förändringar av BaTMan, både för IT-verktyget och rutiner för BaTMan HelpDesk.

  Vi behöver ditt svar senast måndag 2022-03-28.

  2022-03-22 08:08

 • Extern inloggning BaTMan

  Förtydligande för dig som är extern användare av BaTMan:
  När du loggar in ska du ange ditt användarnamn följt av @trafikverket.se

  2022-03-17 11:41

 • Ny BaTMan-version

  BaTMan 22.2.1 är nu driftsatt.

  Nyheter och förändringar i versionen hittar du i BaTMan-portalens övre meny under Om/Versionsförändringar.

  2022-03-16 19:31

 • Användarenkät BaTMan

  Vi kommer under vecka 11 att gå ut med en användarenkät till dig som är användare av BaTMan.Passa på att svara på den! Den ger oss värdefull input till förändringar.

  2022-03-05 07:23

 • Driftsättningar 2022

  Vi har gjort förändringar i årets driftsättningsplan för BaTMan.Aktuell plan finner du via BaTMan-portalens övre meny under Information/Användarstöd/Driftavbrott

  Nästa planerade driftsättning är onsdag 16/3 kl 17:00, en driftsättning föranledd av förändring i BaTMans infrastruktur.

  2022-03-04 15:15

 • Ny BaTMan-version

  BaTMan 22.2 är nu driftsatt.

  Nyheter och förändringar i versionen hittar du i BaTMan-portalens övre meny under Om/Versionsförändringar.

  2022-02-23 19:02

 • Ny a-prislista

  Nu finns 2022 års a-priser för broåtgärder inlästa till BaTMan.Du hittar dokument med sammanställning av priserna i Biblioteket om du söker på apris.

  2022-02-11 12:47

 • Ny BaTMan-version

  BaTMan 22.1.1 är nu driftsatt.

  I versionen har rättning utförts i ett av BaTMans periodiska jobb.

  2022-02-08 18:37

 • Ny BaTMan-version

  BaTMan 22.1 är nu driftsatt.

  Nyheter och förändringar i versionen hittar du i BaTMan-portalens övre meny under Om/Versionsförändringar.

  2022-01-26 19:34

 • Årsrapporter

  Nu finns årsrapporter 2021/2022 för Trafikverket och Enskild vägsamfällighet utlagda i Rapportbiblioteket.Du hittar dem i övre menyn under Rapporter/Årsrapporter.

  2022-01-13 10:22

 • BaTMan 21.8.1 driftsatt

  Igår driftsattes version 21.8.1.

  I versionen finns en rättning i ärendehanteringen för allmänna uppgifter.

  2021-12-15 06:09

 • Ny bakgrundskarta

  Ny bakgrundskarta ("Norden-kartan") är nu utlagd med informationsinnehåll per 2021-12-01.

  2021-12-14 15:08

 • Ny BaTMan-version

  BaTMan 21.8 är nu driftsatt.

  Nyheter och förändringar i versionen hittar du i BaTMan-portalens övre meny under Om/Versionsförändringar.

  2021-12-08 19:17

 • Mindre underhållsåtgärd

  I den version som planeras att driftsättas 19 januari 2022 kommer det att finnas möjlighet att förlänga giltighetsdatum för en mindre underhållsåtgärd.Kan vara bra att känna till om en mindre underhållsåtgärd inte kommer att bli utförd under 2021 och att giltighetsdatum behöver förlängas för den.

  2021-12-07 08:00

 • 134e kommunen

  Nu använder även Lomma kommun BaTMan och är därmed den 134e kommunen som använder systemet.Vilka de andra kommunerna är hittar du i BaTMan-portalen, surfa till Information/BaTMan/Kontaktpersoner.

  2021-11-24 10:58

 • Planerade driftavbrott 2022

  Plan för driftsättning av nya BaTMan-versioner under 2022 tillsammans med Trafikverkets planerade servicefönster under 2022finns nu utlagt.

  Du hittar informationen i övre menyn under Information/Användarstöd/Driftavbrott.

  2021-10-20 07:27

 • Tätskikt

  Nu är konstruktionsdelen tätskikt möjlig att konfigurera för en stödkonstruktion.

  2021-10-11 06:30

 • Koder räcken

  Nya koder för registrering av broräcken finns nu i BaTMan. Koderna är anpassade till de kapacitetsklasser som beskriver räckenas trafiksäkerhetsförmåga.Nytt är också att man kan beskriva räcken med inbyggda bullerskydd eller suicidskydd.

  Ett omarbetat informationsdokument kommer framöver finnas i BaTMan. Information om när det är utlagt kommer i denna Nyhetsrulle.

  2021-10-04 07:05

 • Ny bakgrundskarta

  Ny bakgrundskarta ("Norden-kartan") är nu utlagd med informationsinnehåll per 2021-09-01.

  2021-10-01 13:50

 • Ny BaTMan-version

  BaTMan 21.7 är nu driftsatt.

  Nyheter och förändringar i versionen hittar du i BaTMan-portalens övre meny under Om/Versionsförändringar.

  2021-09-29 19:17

 • Olofströms kommun...

  ...använder nu också BaTMan.

  2021-09-23 12:58

 • En kommun till

  Gislaveds kommun använder nu BaTMan.

  2021-09-04 20:06

 • Konsolmått och pilhöjd

  I den nya versionen av BaTMan ges möjlighet att i delprocess Konstruktiv indelning registrera konsolmått och pilhöjd.För Trafikverkets byggda broar kommer BaTMan HelpDesk att registrera informationen.

  BaTMan-handboken kommer framöver att uppdateras med stöd för registreringen.

  2021-08-26 14:38

 • Ny BaTMan-version

  BaTMan 21.6 är nu driftsatt.

  Nyheter och förändringar i versionen hittar du i BaTMan-portalens övre meny under Om/Versionsförändringar.

  2021-08-25 19:48

 • Ny kommun

  Denna gång är det Värnamo kommun som bestämt sig för att använda BaTMan.

  2021-08-25 15:38

 • Ny dokumenttyp

  Nu finns det möjlighet att ladda upp dokument som avser dokumentation för tillsyn av väg- och järnvägstunnlar.Dokumentet laddas upp under Drift och Underhåll/Säkerhet DoU/Tillsyn LSO (Lag om skydd mot olyckor).

  I Biblioteket finns ett dokument som beskriver var du ska koppla olika typer av dokument i BaTMan.Du hittar dokumentet genom att söka på ''Koppla''.

  2021-08-13 07:13

 • Ny dokumenttyp

  Nu finns det möjlighet att ladda upp dokument för Insatsplan under Drift och Underhåll/Säkerhet DoU.

  I Biblioteket finns ett dokument som beskriver var du ska koppla olika typer av dokument i BaTMan.Du hittar dokumentet genom att söka på ''Koppla''.

  2021-06-13 20:33

 • Ny BaTMan-version

  BaTMan 21.5 är nu driftsatt.

  Nyheter och förändringar i versionen hittar du i BaTMan-portalens övre meny under Om/Versionsförändringar.

  2021-05-26 18:55

 • Rapporter

  Vi har driftsatt följande förändringar i rapportbiblioteket:
  Befintliga rapporter som anpassats till den nya rapportstrukturen:
  * Planerade mindre underhållsåtgärder lista
  * Åtgärdskostnader per vägtyp och åtgärdsgrupp

  Nya rapporter:
  * Konstruktioner per förvaltare (finns under Grunduppgifter/Allmänt)
  * Aktuella skador med högt apris (finns under Inspektion/Fiktiv åtgärd)
  * Åtgärdskostnader per förvaltare lista (finns under Åtgärder/Åtgärder)

  Rapporter där komplettering utförts:
  * Bärighetsklass (5 rapporter)
  * Planerade S1 strategier lista

  Du kommer åt Rapportbiblioteket via BaTMan-portalens övre meny, välj Rapporter/Aktuella rapporter.

  Vi tar gärna emot förslag från dig om nya rapporter att lägga ut i Rapportbiblioteket. Maila förslag till BaTMan HelpDesk.

  2021-05-26 16:00

 • Trummor

  Nu finns även Trafikverkets järnvägstrummor i BaTMan (dryga 20000 stycken).

  Om du inte har behov av att se trummorna (eller någon annan konstruktionshuvudtyp) i kartan kan du ställe in ett filter för kartan.Du gör det via övre menyn i BaTMan-portalen, gå till Mina sidor/Inställningar. Inställningen gör du via ''Förvald Konstruktionshuvudtyp''.

  2021-05-18 07:15

 • Mätmetoder

  Vi har nu lagt ut dokument ''BaTMan-handbok kapitel 5 mätmetoder daterad 2021-05-11'' i Biblioteket.Som framgår av titeln är dokumentet en pdf-version av BaTMan-handbokens kapitel 5, Mätmetoder.

  Dokumentet är en sammanställning av information och uppgifter som krävs för att mäta och bedöma broars tillstånd.Det innehåller handledning, begrepp för mätning, val av mätmetod, metoder för mätning av fysiskt tillstånd samt detaljerade beskrivningar med skisser hur man ska tolka metoden.

  Dokumentet ersätter ''Mätning Bedömning av broars tillstånd, inkl detaljerade metodbeskrivningar''.

  2021-05-17 07:48

 • Två nya kommuner

  Nu använder även Fagersta kommun och Norbergs kommun BaTMan.

  2021-05-16 07:26

 • Ny a-prislista

  Nu finns 2021 års a-priser för broåtgärder inlästa till BaTMan.Du hittar dokument med sammanställning av priserna i Biblioteket om du söker på apris.

  2021-04-26 18:09

 • Trummor

  Trafikverket har beslutat att förvalta sina trummor längs järnväg i BaTMan.

  Totalt handlar det om cirka 18000 trummor.För närvarande finns cirka 750 av dessa i BaTMan.

  2021-04-20 07:38

 • Ny BaTMan-version

  BaTMan 21.4 är nu driftsatt.

  Nyheter och förändringar i versionen hittar du i BaTMan-portalens övre meny under Om/Versionsförändringar.

  2021-04-13 20:52

 • Nya mätmetoder

  Nu finns nya mätmetoder för mätning och bedömning av skador för tunnel- och bergkonstruktioner.Du hittar beskrivning av dessa i BaTMan-handboken, se kapitel 5.2.2 Tunnel och Bergkonstruktioner.

  2021-04-04 07:41

 • Ny bakgrundskarta

  Ny bakgrundskarta ("Norden-kartan") är nu utlagd med informationsinnehåll per 2021-02-01.

  2021-03-31 08:25

 • Kodförändring

  Vi har gjort en kodförändring för konstruktionselement Fallskydd.Kod för Fallskydd är numera 1280 och den hör till konstruktionsdel Räcke.

  Som tidigare är konstruktionselement för Fallskydd endast tillämpbart för konstruktionshuvudtyp Bro.

  2021-03-25 11:10

 • Ny BaTMan-version

  BaTMan 21.3 är nu driftsatt.

  Nyheter och förändringar i versionen hittar du i BaTMan-portalens övre meny under Om/Versionsförändringar.

  2021-03-16 19:37

 • Uppdaterad e-kurs

  Trafikverket erbjuder ett digitalt utbildningsmaterial som är avsett för ägare, förvaltare, de som registrerar uppgifter i BaTMan m.fl.

  Nu har vi uppdaterat e-kursen för Utförd åtgärd. Du hittar den tillsammans med övriga 14 e-kurser på < href="https://trafikverksskolan.se/kurs/BroTunnel/BroTunnel_Batman.aspx" target="_blank">Trafikverksskolans webbplats.

  2021-03-10 06:28

 • Ny BaTMan-version

  BaTMan 21.2.1 är nu driftsatt.

  Nyheter och förändringar i versionen hittar du i BaTMan-portalens övre meny under Om/Versionsförändringar.

  2021-02-16 18:08

 • Koder för trummor

  Komplettering av kodbok för konstruktionshuvudtyp Trumma har utförts:
  * Ny konstruktionsdel 17, Spåruppläggning
  * Nya/förändrade konstruktionselement
  - 697 Rör isf Rörbro (förändr kod)
  - 698 Rör ytbehandling (ny kod)
  - 1710 Spåruppläggning (ny kod)
  - 1711 Spåruppl slipers (ny kod)
  - 1712 Spåruppl infästning (ny kod)
  - 1713 Spåruppl mellanlägg (ny kod)
  - 1714 Spåruppl skyddsräler (ny kod)
  * Ny konstruktionstyp, 15610 Trumma, valvkonstruktion

  2021-02-16 05:47

 • Nya koder

  Kodboken har idag kompletterats med
  Skadat material:
  * Cementbruk, kod 8

  Skadetyp:
  * Bomt (berg), kod 7
  * Hål/Reva, kod 49

  Konstruktionselement (Tunnel)
  * Dräner dränmatta, kod 3014
  * Dräner brandskyddstäckning, kod 3015

  2021-02-04 15:56

 • Ny BaTMan-version

  BaTMan 21.2 är nu driftsatt.

  Nyheter och förändringar i versionen hittar du i BaTMan-portalens övre meny under Om/Versionsförändringar.

  2021-02-03 21:29

 • Ny BaTMan-version

  BaTMan 21.1.1 är nu driftsatt.

  Nyheter och förändringar i versionen hittar du i BaTMan-portalens övre meny under Om/Versionsförändringar.

  2021-01-25 18:45

 • Fler e-kurser för BaTMan!

  Trafikverket erbjuder ett digitalt utbildningsmaterial som är avsett för ägare, förvaltare, de som registrerar uppgifter i BaTMan m.fl.

  Vi har nu driftsatt ytterligare moduler!De nya modulerna är
  Modul 12a: Inspektion för konstruktion utan konstruktionsuppbyggnad
  Modul 12b: Inspektion för konstruktion med konstruktionsuppbyggnad
  Modul 14: Inspektionsplan
  Modul 15: Konstruktionsuppbyggnad

  Totalt finns nu 15 datorbaserade e-kurser publicerade.Kurserna är gratis och tillgängliga via internet på < href="https://trafikverksskolan.se/kurs/BroTunnel/BroTunnel_Batman.aspx" target="_blank">Trafikverksskolans webbplats.Har du synpunkter och/eller frågor kring e-kurserna hör du av dig till BaTMan HelpDesk på mail batman@trafikverket.se.

  Mer information om kurser som rör BaTMan hittar du i BaTMan-portalens övre meny under ''Information/Utbildning/Kursverksamhet''

  2021-01-25 11:36

 • Ny BaTMan-version

  BaTMan 21.1 är nu driftsatt.

  Nyheter och förändringar i versionen hittar du i BaTMan-portalens övre meny under Om/Versionsförändringar.

  2021-01-14 21:25

 • Nya dokumenttyper

  Två nya dokumenttyper är nu tillagda under Övriga Åtgärdsdokument/Entreprenadbesiktningar:
  * Efterbesiktning
  * Särskild besiktning

  För dessa dokumenttyper hanterar du dokument för motsvarande besiktningstyper enligt AB04 och ABT06.

  I Biblioteket finns ett dokument som beskriver var du ska koppla olika typer av dokument i BaTMan.Du hittar dokumentet genom att söka på ''Koppla''.

  2021-01-08 08:28

 • Årsrapporter

  Nu finns årsrapporter 2020/2021 för Trafikverket och Enskild vägsamfällighet utlagda i Rapportbiblioteket.Du hittar dem i övre menyn under Rapporter/Årsrapporter.

  2021-01-07 05:54

 • Ny dokumenttyp

  Nu finns möjlighet att registrera dokument med dokumenttypen ''Besiktning enl föreskrift''.Dokumenttypen finns åtkomlig via dokumentkategori/dokumentgrupp ''Övriga förvaltningshandlingar/Övrigt/''.

  Till den nya dokumenttypen kopplar du besiktningar som inte avser fysisk åtgärd (entreprenad) utan istället avser periodiska besiktningar av t.ex hiss, rulltrappor etc.

  I Biblioteket finns ett dokument som beskriver var du ska koppla olika typer av dokument i BaTMan.Du hittar dokumentet genom att söka på ''Koppla''.

  2021-01-04 14:05

 • Rapporter

  Vi har nu reviderat fler rapporter till den nya rapportstrukturen:
  * Antal genomförda inspektioner lista
  * Järnvägsbroar med tidsbegränsad klassning
  * Broar per vägtyp
  * Broar per bantyp
  * Planerade S1 strategier
  * Planerade åtgärder summa
  Du kommer åt Rapportbiblioteket via BaTMan-portalens övre meny, välj Rapporter/Aktuella rapporter.

  Vi tar gärna emot förslag från dig om nya rapporter att lägga ut i Rapportbiblioteket. Maila förslag till BaTMan HelpDesk.

  2020-12-22 06:43

 • Ny bakgrundskarta

  Ny bakgrundskarta ("Norden-kartan") är nu utlagd med informationsinnehåll per 2020-11-10.

  2020-12-12 07:44

 • Bullerskyddsskärmar

  Vi har kompletterat kodlistor för Bullerskyddsskärm (konstruktionshuvudtyp ”Skärm, vägg och skärmtak”) i BaTMan.

  * En ny konstruktionsdel har skapats, Skärm.Skador på skärmen ska framöver registreras på konstruktionselement som tillhör den nya konstruktionsdelen Skärm.Tidigare registrerades de på konstruktionselement tillhörande konstruktionsdel Huvudbärverk
  * Samtliga konstruktioner av typen Bullerskyddsskärm har tilldelats den nya konstruktionsdelen Skärm
  * Skador på skärm som tidigare fanns registrerade mot konstruktionsdel Huvudbärverk har flyttats till konstruktionsdel Skärm

  För aktuella kodlistor för Bullerskyddsskärm (konstruktionsdel, konstruktionselementgrupp samt konstruktionselelement) se BaTMan-handboken kapitel 6.

  2020-12-10 13:40

 • Ny mätmetod

  Nu finns mätmetod 11e upplagd i BaTMan. Mätmetoden används vid mätning av spårbildning i slitlagret mot övergångskonstruktion.

  Du hittar aktuella mätmetoder i BaTMan-handboken under kapitel 5.

  2020-12-09 12:18

 • Årets sista?

  Även Sala kommun använder nu BaTMan.

  Det innebär att vi under 2020 slutit avtal med 10 nya kommunerTotalt använder nu 129 kommuner BaTMan.Vilka de är hittar du i BaTMan-portalens övre meny. Surfa in till Information/BaTMan/Kontaktpersoner.

  2020-12-02 17:26

 • Ny kommun

  Denna gång är det Upplands-Bro kommun som bestämt sig för att använda BaTMan.

  Totalt använder nu 128 kommuner BaTMan.Vilka de är hittar du i BaTMan-portalens övre meny. Surfa in till Information/BaTMan/Kontaktpersoner.

  2020-11-25 08:42

 • Dokument

  Dokumentet ''Mätning bedömning av broars tillstånd inkl detaljerade metodbeskrivningar'' har nu uppdaterats.Du hittar dokumentet i Biblioteket.

  Vi har också markerat dokumentet ''Mätning bedömning av broars tillstånd exkl detaljerade metodbeskrivningar'' i Biblioteket som historiskteftersom vi inte avser att uppdatera dokumentet.

  Tänk också på att mätmetoderna finns beskrivna i BaTMan-handboken.

  2020-11-20 13:44

 • Ny BaTMan-version

  BaTMan 20.9 är nu driftsatt.

  Nyheter och förändringar i versionen hittar du i BaTMan-portalens övre meny under Om/Versionsförändringar.

  2020-11-18 19:40

 • Rapporter

  Vi har nu kompletterat BaTMans rapportbibliotek:
  Ny rapport
  * Status för väg-/gc-passage med fastställd bärighet
  Reviderade rapporter
  * Planerade S1-strategier (lista). Ny rapportstruktur
  * Åtgärdskostnader per förvaltare. Ny rapportstruktur
  * Uppföljning förvaltningsfrågor inspektion. Möjlighet att välja ''gul'' signal.

  Du kommer åt rapportbiblioteket via BaTMan-portalens övre meny, välj Rapporter/Aktuella rapporter.

  2020-11-04 11:53

 • Ny dokumenttyp

  Nu finns möjlighet att registrera dokument med dokumenttypen ''Förbesiktning''.Dokumenttypen finns åtkomlig via dokumentkategori/dokumentgrupp ''Övriga åtgärdsdokument/Entreprenadbesiktningar''.

  I Biblioteket finns ett dokument som beskriver var du ska koppla olika typer av dokument i BaTMan.Du hittar dokumentet genom att söka på ''Koppla''.

  2020-10-31 08:10

 • Service call failed

  Ett fel i BaTMan gör att du kan få meddelande ''Service call failed'' när du väljer en konstruktionOm du väljer konstruktionen igen kommer du vidare.

  Felet rättas till den version som planeras att driftsättas onsdag 2020-11-18.

  2020-10-29 06:16

 • Nya koder

  Vi har kompletterat BaTMan med nya konstruktionselement,se här.

  En komplett lista över samtliga konstruktionselement för respektive konstruktionshuvudtyp finns i BaTMan-handboken, se kapitel 6 Begrepp och definitioner.

  2020-10-27 14:12

 • Driftavbrott 2021

  Plan för driftsättning av nya BaTMan-versioner under 2021 tillsammans med Trafikverkets planerade servicefönster under 2021finns nu utlagt.

  Du hittar informationen i övre menyn under Information/Användarstöd/Driftavbrott.

  2020-10-26 05:03

 • Ny BaTMan-version

  BaTMan 20.8 är nu driftsatt.

  Nyheter och förändringar i versionen hittar du i BaTMan-portalens övre meny under Om/Versionsförändringar.

  2020-10-21 19:18

 • Gabionmur

  Här två nya koder för att bättre beskriva konstruktiv indelning för en gabionmur:
  Konstruktionstyp: 5510 Gabionmur
  Konstruktionsmaterial: 530 Sten (i nätkorg)

  2020-10-19 12:15

 • Hammarö kommun

  En kommun till som bestämt sig för att använda BaTMan.

  Det innebär att 126 kommuner nu använder BaTMan.

  2020-10-16 06:48

 • En kommun till

  Nu använder även Sandvikens kommun BaTMan.

  2020-10-14 09:29

 • Ny handledning

  Nu finns en ny handledning utlagd i Biblioteket för dig som arbetar med konstruktioner som har konstruktionsuppbyggnad, Handledning Registrera och fastställ Konstruktionsuppbyggnad.

  Dokumentet beskriver hur en konstruktionsuppbyggnad för en bro registreras och fastställs.Vi avser att framöver komplettera handledningen med hantering av konstruktionsuppbyggnad för andra konstruktionshuvudtyper än bro.

  2020-10-05 12:47

 • Ny kommun

  Denna gång är det Ystads kommun som har bestämt sig för att använda BaTMan.

  2020-09-29 05:35

 • BaTMan-handboken uppd

  Nu fungerar det att söka i BaTMan-handboken igen.

  2020-09-22 12:10

 • Ny BaTMan-version

  BaTMan 20.7 är nu driftsatt.

  Nyheter och förändringar i versionen hittar du i BaTMan-portalens övre meny under Om/Versionsförändringar.

  2020-09-16 19:07

 • Ny kod

  Kodlistan för räckestyper har nu utökats med kod 950 - Vajerräcke.

  2020-09-03 13:00

 • Ny BaTMan-version

  BaTMan 20.6 är nu driftsatt.

  Nyheter och förändringar i versionen hittar du i BaTMan-portalens övre meny under Om/Versionsförändringar.

  2020-08-26 18:32

 • Ny bakgrundskarta

  Ny bakgrundskarta är nu utlagd med informationsinnehåll per 2020-05-06.

  2020-06-11 11:53

 • Ny BaTMan-version

  BaTMan 20.5 är nu driftsatt.

  Nyheter och förändringar i versionen hittar du i BaTMan-portalens övre meny under Om/Versionsförändringar.

  2020-06-10 18:41

 • Rapporter

  Vi har nu lagt ut den första versionen av rapporter i BaTMans nya rapportbibliotek.Vi kommer successivt att lägga ut fler rapporter framöver.

  Rapportbiblioteket når du via övre menyn i BaTMan-portalen, välj Rapporter/Aktuella rapporter.

  Hör av dig till BaTMan HelpDesk om du saknar någon rapport eller inte har behörighet till viss rapport.

  2020-06-02 14:17

 • En kommun till

  Nu använder även Tibro kommun BaTMan.

  2020-05-28 10:32

 • Ny kommun

  Denna gång är det Håbo kommun som bestämt sig för att använda BaTMan.

  2020-05-26 15:16

 • Övningsplatsen

  Nu har vi driftsatt en ny installation av Övningsplatsen.

  Information om den nya installationen finns här.

  2020-05-20 10:11

 • Ny a-prislista

  Nu finns 2020 års a-priser för broåtgärder inlästa till BaTMan.Du hittar dokument med sammanställning av priserna i Biblioteket om du söker på apris.

  2020-05-18 10:50

 • Ny kommun

  Nu använder även Mora kommun BaTMan.

  121 kommuner använder BaTMan. Vilka dessa är hittar du i BaTMan-portalens övre meny. Surfa in till Information/BaTMan/Kontaktpersoner.

  2020-05-13 12:50

 • Ny BaTMan-version

  BaTMan 20.4.1 är nu driftsatt.

  Det går nu återigen att registrera fler än en (1) underfart, genomfart eller sidopassage för konstruktion.

  2020-05-12 18:34

 • Ny BaTMan-version

  BaTMan 20.4 är nu driftsatt.

  Nyheter och förändringar i versionen hittar du i BaTMan-portalens övre meny under Om/Versionsförändringar.

  2020-04-29 19:31

 • Konstruktionstyper

  Följande kodförändringar har utförts idag:

  * 1410 och 1420 slås ihop till 1410 Plattrambro 0- och 2-leds
  * 1411 och 1421 slås ihop till 1411 Plattrambro 0- och 2-leds hålursparad
  * 1510 och 1520 slås ihop till 1510 Balkrambro 0- och 2-leds

  Uppdatering av koderna i konstruktiv indelning har utförts i förekommande fall.

  2020-04-22 16:12

 • Ny bakgrundskarta

  Ny bakgrundskarta är nu utlagd med informationsinnehåll per 2020-03-05.

  2020-04-09 12:14

 • Ny BaTMan-version

  BaTMan 20.3 är nu driftsatt.

  Nyheter och förändringar i versionen hittar du i BaTMan-portalens övre meny under Om/Versionsförändringar.

  2020-03-25 18:40

 • Ny BaTMan-version

  BaTMan 20.1 och 20.2 är nu driftsatt.

  Nyheter och förändringar i versionen hittar du i BaTMan-portalens övre meny under Om/Versionsförändringar.

  2020-02-26 18:46

 • Två nya kommuner

  Nu använder även Hultfreds och Högsby kommun BaTMan.

  2020-01-16 07:50

 • Årsrapporter

  Nu finns årsrapporter 2019/2020 för Trafikverket och Enskild vägsamfällighet utlagda i Rapportbiblioteket.Du hittar dem i övre menyn under Rapporter/Årsrapporter.

  2020-01-07 15:08

 • Ny bakgrundskarta

  Ny bakgrundskarta är nu utlagd med informationsinnehåll per 2019-11-19.

  2019-12-16 15:02

 • Ny BaTMan-version

  BaTMan 19.8 är nu driftsatt.

  Nyheter och förändringar i versionen hittar du i BaTMan-portalens övre meny under Om/Versionsförändringar.

  2019-12-11 18:58

 • Pågående ärenden

  Det finns många ärenden i BaTMan som har legat en längre tid utan att avslutas.Det är bra om du kontinuerligt går igenom dessa och, om möjligt, avslutar dina ärenden.Så länge ett ärende inte är avslutat (fastställt eller klarmarkerat) så gäller informationen inte i BaTMan.

  För att se pågående ärenden:
  * Välj i BaTMan-portalens övre meny ’Mina sidor/Pågående ärenden’
  * Markera de ärendetyper som du vill se
  * Markera om du vill se ärenden registrerade av ’Alla’ eller av dig själv.Valet ’Alla’ är bra att använda för dig som har ansvar för en förvaltare i BaTMan. Du kan då se de ärenden som inte är avslutade för din förvaltare.

  2019-12-11 09:10

 • Driftstopp lör-sön 14/12-15/12

  Helgen 14-15/12 har Trafikverket ett inplanerat driftstopp. Tillgången till BaTMan kan därför vara begränsad under helgen.

  Information om kommande driftstopp finns under länken Information/Användarstöd/Driftavbrott.

  2019-12-07 14:55

 • Mera Dalarna!

  Denna gång är det Smedjebackens kommun som bestämt sig för att använda BaTMan.

  2019-11-22 08:13

 • Ny BaTMan-version

  BaTMan 19.7.1 är nu driftsatt.

  Nyheter och förändringar i versionen hittar du i BaTMan-portalens övre meny under Om/Versionsförändringar.

  2019-10-31 18:55

 • Driftavbrott 2020

  Plan för driftsättning av nya BaTMan-versioner under 2020 tillsammans med Trafikverkets planerade servicefönster under 2020finns nu utlagt.

  Du hittar informationen i övre menyn under Information/Användarstöd/Driftavbrott.

  2019-10-24 13:35

 • Ny BaTMan-version

  BaTMan 19.7 är nu driftsatt.

  Nyheter och förändringar i versionen hittar du i BaTMan-portalens övre meny under Om/Versionsförändringar.

  2019-10-23 20:01

 • Nya BaTMan-versioner

  Vi planerar för driftsättning av ytterligare två BaTMan-versioner under 2019:
  * Onsdag 23/10 kl 17:00
  * Onsdag 11/12 kl 17:00

  Under driftsättningen kommer BaTMan att vara avstängt, undantaget är Trafikverkets dispenshantering för tunga transporter.

  2019-10-11 14:48

 • Trafikverket - Nya styrande och stödjande dokument

  Vi vill göra dig observant på att TDOK 2013:0263 (Krav Förvaltningsdata och uppgifter i BaTMan för byggnadsverk) numera är slopatoch har ersatts av dokumenten
  * TDOK 2019:0210, Krav Data och dokumentation till förvaltande system - Väg
  * TDOK 2016:0407, Krav Data och dokumentation till förvaltande system - Järnväg

  2019-09-27 08:21

 • BaTMan-kartan

  Det har under den senaste tiden periodvis tagit lång tid att välja och visa en konstruktion i kartan.Felet är nu rättat, berodde på ett fel i Trafikverkets gemensamma kartmiljö.

  2019-09-24 14:32

 • Påminnelse: Användarmöte BaTMan

  Till dig som är extern användare av BaTMan med SMS-inloggningskonto:

  Det finns fortfarande några platser kvar till höstens användarmöten för externa användare:
  * Tisdag 5/11 i Göteborg
  * Tisdag 19/11 på Arlanda
  Du har fått en inbjudan via mail, passa på att anmäl dig!

  Hittar du inte mailet, ta kontakt med BaTMan HelpDesk.

  2019-09-24 07:39

 • Ny bakgrundskarta

  Ny bakgrundskarta är nu utlagd med informationsinnehåll per 2019-08-28.

  2019-09-20 15:58

 • Ny BaTMan-version

  BaTMan 19.6 är nu driftsatt.

  Nyheter och förändringar i versionen hittar du i BaTMan-portalens övre meny under Om/Versionsförändringar.

  2019-09-19 18:58

 • Nya handledningar

  Nu finns två handledningar utlagda i Biblioteket för dig som arbetar med konstruktioner som har konstruktionsuppbyggnad:
  * Handledning Registrera inspektion för konstruktion med konstruktions-uppbyggnad
  * Handledning Registrera och fastställ Inspektionsplan

  2019-09-13 10:36

 • Ny BaTMan-version, 19.6

  Vi planerar att driftsätta en ny BaTMan-version torsdag 2019-09-19 med start klockan 17:00.Observera att driftsättningstidpunkten är framskjuten en dag mot den som vi tidigare informerat om.

  Under driftsättningen kommer BaTMan att vara avstängt, undantaget är Trafikverkets dispenshantering för tunga transporter.Driftsättningen beräknas att vara avslutad under kvällen 2019-09-19.

  Version BaTMan 19.6 innehåller bla några förändringar i BaTMan-kartan.

  2019-09-05 08:29

 • Övningsplatsen uppgraderad

  Nu är även BaTMans övningsplats uppgraderad till version 19.5.

  Du kommer till BaTMans övningsplats via övre menyns val Information/Övningsplatsen.

  2019-08-23 08:39

 • Ny BaTMan-version

  BaTMan 19.5 är nu driftsatt.

  Nyheter och förändringar i versionen hittar du i BaTMan-portalens övre meny under Om/Versionsförändringar.

  2019-08-21 19:20

 • Påminnelse: Användarmöte BaTMan

  Till dig som är extern användare av BaTMan med SMS-inloggningskonto:

  Det finns fortfarande platser kvar till höstens användarmöten för externa användare:
  * Tisdag 5/11 i Göteborg
  * Tisdag 19/11 på Arlanda
  Du har fått en inbjudan via mail, passa på att anmäl dig!

  Hittar du inte mailet, ta kontakt med BaTMan HelpDesk.

  2019-08-12 13:45

 • Ny BaTMan-version, 19.5

  Vi planerar att driftsätta en ny BaTMan-version onsdag 2019-08-21 med start klockan 17:00.

  Under driftsättningen kommer BaTMan att vara avstängt, undantaget är Trafikverkets dispenshantering för tunga transporter.Driftsättningen beräknas att vara avslutad under kvällen 2019-08-21.

  Version BaTMan 19.5 innehåller tekniska förbättringar av BaTMan. Dessutom har några fel rättats.

  2019-08-12 08:29

 • Ny bakgrundskarta

  Ny bakgrundskarta är nu utlagd med informationsinnehåll per 2019-06-01.

  2019-07-03 08:47

 • Enköpings kommun

  Nu använder även Enköpings kommun BaTMan.

  2019-06-27 09:23

 • Ny BaTMan-version

  BaTMan 19.4 är nu driftsatt.

  Nyheter och förändringar i versionen hittar du i BaTMan-portalens övre meny under Om/Versionsförändringar.

  2019-06-12 19:33

 • Användarmöte BaTMan

  Till dig som är extern användare av BaTMan med SMS-inloggningskonto:

  I höst ordnar vi två användarmöten för externa användare:
  * Tisdag 5/11 i Göteborg
  * Tisdag 19/11 på Arlanda
  Du har fått en inbjudan via mail, passa på att anmäl dig då antal platser är begränsade.

  Hittar du inte mailet, ta kontakt med BaTMan HelpDesk.

  2019-06-09 07:28

 • BaTMan 19.3.1

  I onsdags, 2019-06-05, driftsatte vi en rättning i BaTMan som vi inte meddelat.

  Rättningen avser faktauttaget ''Sammanställning konstruktion'':
  Vid val av en bro med spårbunden bärighet visades inte information i faktauttaget (’Du är ej behörig’) för användare som enbart har läsbehörighet till vald konstruktion. Felet är nu rättat.

  2019-06-07 16:22

 • Ny kommun

  Denna gång är det Båstads kommun som bestämt sig för att använda BaTMan.

  2019-06-04 16:28

 • Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Greg Kuvalis

  Last Updated: 02/16/2023

  Views: 6134

  Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

  Reviews: 90% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Greg Kuvalis

  Birthday: 1996-12-20

  Address: 53157 Trantow Inlet, Townemouth, FL 92564-0267

  Phone: +68218650356656

  Job: IT Representative

  Hobby: Knitting, Amateur radio, Skiing, Running, Mountain biking, Slacklining, Electronics

  Introduction: My name is Greg Kuvalis, I am a witty, spotless, beautiful, charming, delightful, thankful, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.